Izračun kvadratne enačbe


Vrednosti vnesite v formatu: ax2 + bx + c = 0

 x2 +
 x +
 = 0
Rezultat:
Rešitev 1: Rešitev 2: