Pretvornik iz destiškega v ostale sisteme

Desetiško: (0..9)
Binarno: (0,1)
Osmiško: (0..7)
Šestnajstiško: (0..9,A..F,a..f)